THE PEGASUITE

  • Chủ đầu tư : Phương Việt
  • Nhà Thầu :Ricons
  • Loại hình dự án :Chung Cư Cao Tầng
  • Hạng mục cung cấp :

    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

    - Skimcoat BI903

Copyright © 2018 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST