TETRA PARK BÌNH DƯƠNG

  • Chủ đầu tư : TETRA PARK
  • Nhà Thầu :UNICONS
  • Loại hình dự án :NHÀ MÁY
  • Hạng mục cung cấp :

    - Vữa xây chuyên dụng BTN-1

    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

    - Skimcoat BI903

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST