PALM HEIGHTS

  • Chủ đầu tư : Keppel Land
  • Nhà Thầu : AN PHONG
  • Loại hình dự án : Chung cư cao cấp
  • Hạng mục cung cấp :
    - Vữa xây chuyên dụng BTN-1
    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3
    - Skimcoat BI-903

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST