THE PARK RESIDENCE

  • Chủ đầu tư : M.I.K CORPORATION
  • Nhà Thầu : Đông Mekong
  • Loại hình dự án : Chung cư
  • Hạng mục cung cấp :

    - Vữa xây BTN-1

    - Vữa trát BTN-3

    - Keo ốp lát C1, C2

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST