M ONE

  • Chủ đầu tư : Thảo Điền investment
  • Nhà Thầu :Unicons
  • Loại hình dự án :Chung Cư Cao Tầng
  • Hạng mục cung cấp :

    - Vữa xây chuyên dụng BTN-1

    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

    - Skimcoat BI903

Copyright © 2018 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST