LIBERTY CENTRAL

  • Chủ đầu tư : Liberty
  • Nhà Thầu : Cảnh Quan Xanh
  • Loại hình dự án : Khách sạn 4 sao
  • Hạng mục cung cấp :
    - Gạch TUYNEL
    - Vữa khô trộn sẵn DM-3

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST