FIRST HOME

  • Chủ đầu tư : N.H.O
  • Nhà Thầu : HANDONG
  • Loại hình dự án : Chuỗi căn hộ
  • Hạng mục cung cấp :

    - Vữa xây chuyên dụng BTN-1

    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST