FELIZ EN VISTA

  • Chủ đầu tư : Capitaland
  • Nhà Thầu : YANGTZE VIETNAM
  • Loại hình dự án : Tổ hợp căn hộ cao cấp
  • Hạng mục cung cấp :

    Vữa khô trộn sẵn DM-3

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST