AEON MALL

  • Chủ đầu tư : AEON
  • Nhà Thầu : OBAYASHI
  • Loại hình dự án : Trung tâm thương mại
  • Hạng mục cung cấp :
    - Vữa xây chuyên dụng BTN-1
    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

 

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST