ESTELLA HEIGHTS

  • Chủ đầu tư : Keppel Land
  • Nhà Thầu : Cofico
  • Loại hình dự án : Tổ hợp căn hộ cao cấp
  • Hạng mục cung cấp :

    - Vữa xây chuyên dụng BTN-1

    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

    - Keo ốp lát Otter C1

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST