PULLMAN HOTEL

  • Chủ đầu tư : Liberty
  • Nhà Thầu : Cảnh Quan Xanh
  • Loại hình dự án : Khách sạn 5 sao
  • Hạng mục cung cấp :
    - Vữa xây chuyên dụng BTN-1
    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

Copyright © 2019 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST