BỆNH VIỆN HOA LÂM

  • Chủ đầu tư : Tập đoàn Hoa Lâm
  • Nhà Thầu :Hòa Bình
  • Loại hình dự án :Bệnh Viện
  • Hạng mục cung cấp :

    - Vữa trát chuyên dụng BTN-3

Copyright © 2018 CTA JSC All rights reserved. Designed by VIETFIRST