gach-nung

Gạch Nung

Gạch nung là một loại vật liệu xây dựng truyền thống gắn bó lâu đời với ngành xây dựng của nước ta nói riêng và của cả thế giới. Gạch nung hay còn được gọi là gạch đỏ, hoặc đơn giản hơn và gần gũi hơn người dân ta còn gọi là gạch…