Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp Xây dựng” cho các chuyên gia của CHLB Đức.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh trao Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Xây dựng cho các chuyên gia của CHLB Đức
Trao tặng Kỷ niệm chương Vì Sự nghiệp Xây dựng cho các chuyên gia của CHLB Đức

Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Đặng Ngọc Tùng và Thứ trưởng Cao Lại Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân điển hình tiên tiến.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN Đặng Ngọc Tùng và Thứ trưởng Cao Lại Quang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân điển hình tiên tiến
Chủ tịch Công đoàn XDVN Nguyễn Văn Bình phát biểu khai mạc Hội nghị