Các giải pháp xây dựng mới và cổ điển của CTA giúp tiết kiệm cũng như tăng tốc độ thi công cho các loại công trình khác nhau.

Tháng 5 20, 2014
Giải-phap-xay-dưng

Giải pháp xây dựng đồng bộ vật liệu mới

Trong thời kì khó khăn của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng, người tiêu dùng các sản phẩm xây dựng thường […]