Những công trình do CTA Group đã, đang và sẽ thi công bằng Vật Liệu Xây Dựng mới hoặc Phương Pháp Thi Công mới