bột trét

Tháng Chín 4, 2015
Vữa xây BTN-1

Bốt trét chuyên dụng cho gạch bê tông nhẹ